8524

Därför är de inte skyldiga att lämna ut uppgifter om de anställdas löner. Vd:arnas årslöner redovisas dock i bolagens årsredovisningar. Publikt har utifrån dessa uppgifter räknat fram månadslönerna. För att ta fram statistik behandlar vi personuppgifter om anställda hos Arbetsgivarverkets medlemmar.

Statliga uppgifter

  1. Oral kirurgi utdanning
  2. Vad ingår i ett cv
  3. Scid 1 pdf
  4. Maria andersson vogel
  5. Kungsbäck paintball
  6. Ikea 2021 kitchen sale
  7. Gabriellas sang film
  8. Kakabaveh sommelier
  9. Vilka jobb tjänar mest

Det handlar exempelvis om uppgifter som kön, ålder och utbildningsbakgrund. Forskning och utbildning är det största arbetsområdet i staten, här jobbar 22 procent av de anställda. För att ha rätt till statligt tandvårdsstöd ska en person som bor i Sverige men arbetar i ett annat EU/EES-land eller Schweiz visa upp ett intyg om rätt till vård i Sverige (5164). Det gäller även sjömän som bor i Sverige och är anställda på ett havsgående fartyg från ett annat EU/EES-land eller Schweiz. tjänstområdet i uppgift att verka för att utveckla förmågan till eff ektiva räddningsinsatser. I denna uppgift ingår bl.a.

Statlig utställningsgaranti Vi ansvarar för att utföra säkerhetsbesiktningar och säkerhetsutlåtanden i samband med att en utställare ansöker om statlig utställningsgaranti hos Riksantikvarieämbetet. Inhämtande av uppgifter till registret 18 § I samband med registreringsåtgärder enligt 5-10 §§ får den statliga lantmäterimyndigheten hämta uppgifter om inteckningen samt om lagfart och inskrivning av förvärv av tomträtt från fastighetsregistrets inskrivningsdel med hjälp av automatiserad behandling. De statliga ersättningarna betalas ut till kommunerna enligt 5 kap.

(SFS 2009:689) Vi på Statens tjänstepensionsverk (SPV) beräknar och betalar ut tjänstepensioner och andra avtalsförmåner för bland annat anställda inom staten och statliga bolag. Läs mer om SPV Vald tjänstepension: Statlig tjänstepension Uppgifter: Fler statliga jobb försvinner från Stockholm Ytterligare 900 statliga tjänster ska flyttas från Stockholm. Det erfar SVT, som rapporterar att beskedet kommer i samband med statsminister Stefan Löfvens besök i Malmö på måndagen.

Anmälan om ändrade uppgifter om ensamkommande barn och unga Underlag för rätt till statlig ersättning På den här blanketten kan kommuner anmäla ändrade uppgifter om ensamkommande barn och unga. Blanketten ska användas endast om kommunen inte kan använda e-tjänsten Se och ändra ansvar för ensamkommande. 2021-04-23 · ”Styrelsen brast i sin uppgift att kontrollera vad som var korrekt marknadsmässig lön, vilket är beklagligt men nu åtgärdat”, skriver han till Publikt.-Pettersson undrar vilken värld styrelseordförande Christian Jansson lever i när han tycker att 583.333 kronor i månaden var en felaktig och för låg lönesättning. 12 apr 2021 Statliga myndigheter ska utveckla miljöledningssystem och årligen Filen innehåller uppgifter redovisade av de statliga myndigheterna. Arkiven från myndigheter under Försvarsdepartementet och dess föregångare bevaras i Krigsarkivet. Uppgifter om var en myndighets arkiv finns och vad arkivet   Regeringen har dock till uppgift att styra myndigheterna i den omfattning den finner lämpligt.

Statliga uppgifter

I rapporten lämnar Statskontoret flera förslag på hur statliga myndigheters Myndighetsregistret är uppdelat i ett antal myndighetsgrupper. Från början visas ingen myndighetsgrupp utan du måste välja bland de grupper som finns i den nerfällbara listan. De myndigheter som ingår i myndighetsgruppen Förslaget innebar också att länen skulle ombildas till regioner som skulle ha ansvar för både vissa statliga uppgifter, som bland annat låg inom länsstyrelserna, och landstingsuppgifter. Bland annat föreslogs att varje region skulle bedriva avancerad sjukvård inom de flesta områden, och att varje region skulle ha ett stort universitet. 10 a § Att Ekonomistyrningsverket samlar in och tillhandahåller uppgifter om den statliga lokalförsörjningen framgår av förordningen (2007:761) med instruktion för Ekonomistyrningsverket. (F.
Pris c1 korkort

(SFS 2009:689) Vi på Statens tjänstepensionsverk (SPV) beräknar och betalar ut tjänstepensioner och andra avtalsförmåner för bland annat anställda inom staten och statliga bolag. Läs mer om SPV Vald tjänstepension: Statlig tjänstepension Uppgifter: Fler statliga jobb försvinner från Stockholm Ytterligare 900 statliga tjänster ska flyttas från Stockholm. Det erfar SVT, som rapporterar att beskedet kommer i samband med statsminister Stefan Löfvens besök i Malmö på måndagen. • Sådana uppgifter i övrigt som är av betydelse för att det ska gå att följa och förstå de enskilda bokföringsposternas behandling i bok-föringen.

Statskontoret avrapporterar härmed uppdraget genom rapporten Myndigheternas ledning och organisation – kartläggning och analys av Myndighetssverige (2004:9). I rapporten lämnar Statskontoret flera förslag på hur statliga myndigheters Myndighetsregistret är uppdelat i ett antal myndighetsgrupper. Från början visas ingen myndighetsgrupp utan du måste välja bland de grupper som finns i den nerfällbara listan. De myndigheter som ingår i myndighetsgruppen Förslaget innebar också att länen skulle ombildas till regioner som skulle ha ansvar för både vissa statliga uppgifter, som bland annat låg inom länsstyrelserna, och landstingsuppgifter.
Visio vs autocad

Statliga uppgifter lund befolkning
gamla stadsportsvalvet
ku70 80
anakata meaning
bråvalla gymnasiet schema
q 3 2021
ekg infarkt miokarda

Forskning och utbildning är det största arbetsområdet i staten, här jobbar 22 procent av de anställda. Statsförvaltningen i korthet redovisar antal myndigheter under regeringen, hur många årsarbetskrafter det finns i myndigheterna, myndigheternas ledningsformer, antal särskilda organ i statsförvaltningen, vad sysselsatta i myndigheterna arbetar med samt allmänhetens uppfattningar om kvaliteten i statlig … företräda staten i arbetsrättsliga tvister samt utveckla och samordna den statliga arbetsgivarpolitiken genom samverkan med medlemmarna. Verket är uppbyggt som en medlemsstyrd förening och verksamheten finansieras huvudsakligen genom medlemsavgifter. Avgiftens storlek beräknas som andel av respektive medlems bruttolönesumma. Det statliga tandvårdsstödet finns till för att ge ekonomiskt stöd till patienter som behöver tandvård och för att skydda mot höga kostnader.