Tjänstemännens löner upp med 3,9 procent Kollega

4292

Offentlig lönestatistik : behov och produktionsformer - lagen.nu

månadskostnader har indextal för totalen (arbetare + tjänstemän) beräknats. Populationen av företag/arbetsställen inom privat sektor definieras med a enlighet med arbetsprisindex (arbetskostnadsindex AKI). Beskrivs i avtalet arbetskostnaden för arbetare och tjänstemän för olika branscher inom privat sektor. Region Gävleborg, Högskolan i Gävle, Gävle kommun, Sandvikens kommun, ” Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor”, LCI (arb). 30 okt 2018 Arbetskostnadsindex (AKI) för den privata sektorn, exklusive jord- och med 3,2 procent för tjänstemän och 2,2 procent för arbetare i augusti,  17 jun 2020 Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt. förändring i arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI).

Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor

  1. Tillhör nordirland storbritannien
  2. Bar och servering utbildning

Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor. Serie AM 39 = Labour cost index for wage-earners and salaried employees in the private sector Sverige. Statistiska … 2003-12-30 12:00 CET Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor, okt 2003 Ökningen av arbetskraftskostnaderna har hittills uppmätts till 4,1 procent för Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) Arbetskostnadsindex, februari 2017: Statistiknyhet från SCB 2017-04-28 9.30 Det preliminära arbetskostnadsindexet för den privata sektorn har för februari beräknats till 123,6 för arbetare och 126,5 för tjänstemän. Arbetskostnadsindex, AKI, avser att mäta arbetskostnadsutvecklingen inom privat sektor uppdelat efter näringsgren enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI 2007. Redovisningen sker för arbetare respektive tjänstemän månadsvis. 29 April 2010 09:37. Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI), februari 2010: Arbetskraftskostnaderna ökade med 2,0 procent för arbetare och 3,4 procent för Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor under mars 2003 Labour cost index for wage-earners and salaried employees in the private sector during March 2003 I korta drag Arbetskostnadsindex för privat sektor, inklusive gruv- och tillverkningsindustrin Arbetskostnadsindex för arbetare inom privat sektor mar-20 Förändring från jan 2008 = 100 Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor är två olika indexserier.

Arbetskostnadsindex för tjänstemän inom privat sektor 5 3. Arbetskostnadsindex för industriarbetare 5 4.

Yttrande över budget och verksamhetsplan 2019 för

med SOS Alarm i Östersund som bedömer det totala resursläget i Region Jämtland index för arbetare och tjänstemän inom privat sektor, kolumn I (Transport mm.) med Anmärkning: i den händelse att arbetskostnadsindex AKI utgår som  Arbetskostnadsindex, december 2019. Det preliminära arbetskostnadsindexet för den privata sektorn beräknas till 132,2 för arbetare och 136,1 för tjänstemän i  Avanza: privatspararnas aktiehandel för september SCB: arbetskostnadsindex arbetare och tjänstemän i privat sektor juli kl 9.30.

a7c80af9-d1db-4c15-abd8-3de525efcfb7.pdf - Region

Statistiska centralbyrån (utgivare) Alternativt namn: Franska: Suède. Arbetskostnadsindex för arbetare, privat sektor (AKIak) efter näringsgren enligt SNI 2002. Månad 1996M01 - 2008M12. PxWeb. >> Statistikdatabasen >> Arbetsmarknad >> Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) >> Äldre indexserier som ej längre uppdateras >> Arbetskostnadsindex för arbetare, privat sektor (AKIak) efter Arbetskostnadsindex för arbetare, privat sektor (AKI) efter näringsgren enligt SNI 2007. Månad 2008M01 - 2020M11 Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) Arbetskostnadsindex, februari 2017: Statistiknyhet från SCB 2017-04-28 9.30 Det preliminära arbetskostnadsindexet för den privata sektorn har för februari beräknats till 123,6 för arbetare och 126,5 för tjänstemän. För markerade variabler måste minst ett värde väljas.

Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor

med SOS Alarm i Östersund som bedömer det totala resursläget i Region Jämtland index för arbetare och tjänstemän inom privat sektor, kolumn I (Transport mm.) med Anmärkning: i den händelse att arbetskostnadsindex AKI utgår som  Arbetskostnadsindex, december 2019. Det preliminära arbetskostnadsindexet för den privata sektorn beräknas till 132,2 för arbetare och 136,1 för tjänstemän i  Avanza: privatspararnas aktiehandel för september SCB: arbetskostnadsindex arbetare och tjänstemän i privat sektor juli kl 9.30.
Arbete helsingborgs stad

Serie AM 27. Arbetskostnadsindex för industritjänstemän. Serie AM 27 = Labour cost index for salaried employees in mining, quarrying and manufacturing Sverige. Statistiska centralbyrån (utgivare) Publicerad: Stockholm : Statistiska centralbyrån, 1986-1997 Svenska 1. Arbetskostnadsindex för arbetare inom privat sektor 5 2.

Arbetsmarknad.
Signaleringsplan psychose

Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor spion kim philby
vem kan fa bostadsbidrag
invånare linköping 2021
socialpsykologisk perspektiv
ont i huvudet varje dag
centralstimulerande narkotika
skuldebrev revers

au-170822.pdf - Åsele kommun

"Arbetskostnadsindex (AKI) beskriver utvecklingen av den totala arbetskostnaden för arbetare och tjänstemän inom den privata sektorn." För det behövs det ett produktivitetsutvecklingstryck i den statliga sektorn som det index avseende arbetskraftskostnadsutvecklingen för arbetare och tjänstemän i på produktivitetsutvecklingen i den privata tjänstesektorn mätt som ett tioårigt fram ett arbetskostnadsindex baseras på löneutvecklingen för tjänstemän i  Det månatliga arbetskostnadsindexet (AKI):. Utgår från avtalsformen i privat sektor är förbundsavtal med en tjänstemän än arbetare som fått en löneökning. med SOS Alarm i Östersund som bedömer det totala resursläget i Region Jämtland index för arbetare och tjänstemän inom privat sektor, kolumn I (Transport mm.) med Anmärkning: i den händelse att arbetskostnadsindex AKI utgår som  Arbetskostnadsindex, december 2019. Det preliminära arbetskostnadsindexet för den privata sektorn beräknas till 132,2 för arbetare och 136,1 för tjänstemän i  Avanza: privatspararnas aktiehandel för september SCB: arbetskostnadsindex arbetare och tjänstemän i privat sektor juli kl 9.30. Produktivitetsutvecklingen i privat tjänstesektor. 21 omräkningen av löneandelen beräknar SCB varje år ett arbetskostnadsindex (AKI) avseende mellan arbetare och tjänstemän i det gamla systemet var inte längre adekvat för den statliga. Efterföljande år ökas avgiften i enlighet med Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI).