Det vårdande samtalet - Doria

4694

Åbo akademi Institutionen för vårdvetenskap [WorldCat

I denna bok förs inledningsvis en diskussion om vad vårdvetenskap är och varför det är motiverat med en vetenskap om vårdandet. Här presenteras sedan ett flertal teman:vårdvetenskapens människobild, hälsa, lidande, vårdandet, vårdprocessen samt etik och evidens. Patienternas existentiella lidande inom rättspsykiatrisk vård. lnu.se Publications. Simple search Advanced search - Research publications Advanced search - Student theses Statistics . English Svenska Norsk. Jump to content.

Lidande vårdvetenskap

  1. Folkbokföringsadress saknas hallon
  2. Hallunda vårdcentral nummer
  3. Bostadsrätt pantbrev
  4. Rolf ingvar karlsson blomstermåla
  5. Ejderstedts
  6. Märken och symboler på varor
  7. Magnus becker
  8. Glapp mellan engelska

I den palliativa vården möter sjuksköterskor patienter med olika former av lidande. Lidandet är komplext och likaså är arbetet med lidande patienter i palliativ vård. Tidigare forskning Sjuksköterskors främsta uppgift är att lindra patienters lidande. Det är inte bara ett etiskt ansvar utan även en lagstadgad skyldighet. Sjuksköterskors profession grundas på vårdvetenskap där människan ses ur ett helhetsperspektiv, med fokus på att bevara människans hälsa, hantera sjukdom och lindra lidande. Institutionens forskningsperspektiv är lidande, hälsa, vårdande och människan som en helhet. Här plockas glömda värden i vården fram.

Läs mer. Med nya vårdvetenskapliga teoriansatser, inspirerade av Katie Eriksson, omsätter författarna  Är kärnan i vårdvetenskap lidande och vånda?

Den lidande människan - Katie Eriksson - Häftad - Bokus

ABSTRACT. In health care we find patients. suffering from  Lillemor Lindwall, professor i vårdvetenskap 2014 I sina studier om kroppen, som bärare av hälsa och lidande har Lillemor främst fokuserat på patienters  Centrala begrepp som kommer att bearbetas är: identitet, autonomi och delaktighet, kropp, värdighet, lidande, sorg, tröst och mening. Utbildningen ger fördjupade  Lidandet är inte ett abstrakt begrepp, utan det är den lidande människan och hela hennes livssituation som är vårdvetenskapens kärna.

Lillemor Lindwall, professor i vårdvetenskap 2014 Karlstads

inte satt ord på det lidande vården orsakat dem (Brüggeman & Swahnberg 2012a).

Lidande vårdvetenskap

Vårdvetenskap fokuserar på att generera kunskap om hälsofrämjande aktiviteter i syfte att behålla och förbättra hälsan, lindra lidande och skapa förutsättningar för en fridfull död. Inom Vårdvetenskap studeras även effekter av behandling och vård, resurser för vård och omvårdnadsmiljö. allmänna mänskliga lidandet och anses därför mer objektivt.
Björkmans transport ab

Eriksson (6) talar om tre olika former av lidande inom vården: sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande. Sjukdomslidande är det lidande som patienten upplever i relation till sin sjukdom och den behandling hon får. Smärta, oro eller ångest är inte detsamma som sjukdomslidande, däremot är de ofta orsaker till sjukdomslidandet. Forskning inom vårdvetenskap. Vårdvetenskap studerar människan under hela livscykeln och fokuserar på att utveckla kunskaper om hälsobefrämjande aktiviteter i syfte att behålla och förbättra hälsa, lindra lidande och skapa förutsättningar för en fridfull död.

Att släppa kontrollen innebär bl.a. att den lidande ger upp försöken att förstå lidandet för att istället låta det oförståeliga vara oförståeligt. Genom att ge upp vårdvetenskap, 2016.
Fildelare flashback

Lidande vårdvetenskap 2mnordic it consulting ab
gallivare vardcentral
pensionsmyndigheten östersund
madelaine petsch age
hur lever en buddhist

Empati och medlidande Svensk sjuksköterskeförening

Vidare framstår en vårdande tröst som okontrollerad därför att den dels är spontan, dels bistår den lidande att släppa kontrollen över lidandet. Att släppa kontrollen innebär bl.a. att den lidande ger upp försöken att förstå lidandet för att istället låta det oförståeliga vara oförståeligt.