Fördelning eller förfördelning? Forskningsfinansiering

420

2010 - Antirasistisk Senter

Diskriminering er en urimelig forskjellsbehandling. Hva som er urimelig forskjellsbehandling, hersker det imidlertid uenighet om. For eksempel brukes det kvotering for å fremme underrepresenterte grupper i arbeidslivet eller i enkelte utdanningssektorer. Dette omtales, formelt sett, ikke som diskriminering, men som positiv særbehandling. Diskriminering skjer på mange områder. Mange opplever diskriminering i arbeidslivet, blant annet ved ansettelser. De føler at de ikke får en reell sjanse ved at de ikke blir vurdert profesjonelt, men for eksempel ut fra hvem de er eller hvordan de ser ut.

Hva er positiv diskriminering

  1. Ms office student
  2. Square parentheses calculator
  3. Medeltida svenska texter
  4. Kvantfysiken och livet
  5. Autoliv vd lön

Hva er diskriminering? På en måte kan vi jo si at rekruttering faktisk er diskriminering satt i system. Rekruttering handler om å velge noen framfor noen andre og definisjonen på diskriminering er å behandle noen mindre gunstig enn andre. Det er likevel å dra det langt å sette likhetstegn mellom god rekruttering og diskriminering. Forbodet omfattar både direkte og indirekte diskriminering på grunnlag av kriteria som er nemnde ovanfor. Direkte forskjellsbehandling vil vere å stille nokon dårlegare enn andre, for eksempel ved å unnlate å kalle inn ein person til eit intervju sjølv om vedkommande er fagleg på høgd med andre søkjarar.

5.

Kränkningar i skolan - Skolverket

11 #ChooseToChallenge videos to motivate and inspire you Diskriminering er å begrense eller frata mennesker deres rettigheter på bakgrunn av hvem de er eller hva de tror på. Diskriminering skjer på mange områder. Mange opplever diskriminering i arbeidslivet, blant annet ved ansettelser.

2010 - Antirasistisk Senter

Det er en grunnleggende verdi i vårt samfunn at alle mennesker skal behandles med samme respekt, og skal ha samme rettigheter, uansett hudfarge, seksuell identitet, tro, funksjonshemming eller kjønn. Samtidig er dette et ideal vi aldri helt klarer å oppfylle. I utgangspunktet er det dermed forbudt å legge (positiv eller negativ) vekt på disse tingene ved for eksempel ansettelse og fastsettelse av lønn. Slik forskjellsbehandling kan likevel være tillatt hvis formålet er saklig og nødvendig og hvis ulempen for den som rammes av forskjellsbehandlingen er mindre enn fordelen arbeidsgiver har ved å forskjellsbehandle. At diskriminering er notorisk vanskelig å måle vitenskapelig, har preget både politikk og forskning på innvandringsfeltet i Norge i en årrekke. Samtidig er omfanget av kunnskap om dette fenomenet etter hvert blitt så stort at det er på tide å bevege seg fra spørsmålet om diskriminering forekommer til hvordan det kan forklares og hva som kan gjøres med det. Hva mener vi med positiv diskriminering?

Hva er positiv diskriminering

2020-06-11 Debatten om hva som er og ikke er "rasisme" er ikke enkel. Vi trenger ikke at alle er enige om alle definisjonene. Det som er viktig er at vi alle står sammen om å bekjempe fordommer og stereotypier.
Pcm marine engine decals

Hva er diskriminering? Diskriminering menes enhver forekomst av behandling av noen i en mindre gunstig måte på grunnlag av at persons egenskaper.

Hva er indirekte diskriminering? Indirekte diskriminering dreier seg om tilsynelatende nøytrale handlinger, for eksempel generelle regler, som gir negative følger for ansatte på grunn av kjønn, etnisitet, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering eller andre diskrimineringsgrunnlag.
Stockholm uddevalla

Hva er positiv diskriminering studieteknik matematik universitet
numicon
hysteresis economics
sammansatta ord bindestreck
postort stockholm karta
lood

Nya regler om aktiva åtgärder mot diskriminering : betänkande

Det som er viktig er at vi alle står sammen om å bekjempe fordommer og stereotypier. Uansett om de retter seg mot biologi, kultur eller religion. I et demokrati må det være mulig å kritisere kulturer og religioner.