Taxa för tillsyn enligt miljöbalken - Luleå kommun

5348

Taxa 2018 för miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken

miljöbalken •Historik och Strandskyddets syfte, 13 § 2 st •Strandskyddsområdet, 13 § 1 st, 14 §, 18 § (LIS-område 18 e §) •Förbjudna åtgärder, 15 § •Undantag från förbudet, 16 – 17 §§ •Dispensmöjlighet vid särskilda skäl och intresseavvägning, 18 a – 18 d §§, 25-26 § •(Även regler om fri passage, Sammanfattning - andra skyddade områden enligt 7 kap. miljöbalken Andra skyddade områden enligt 7 kap MB kan vara till exempel naturreservat, biotopskyddsområde eller nationalpark. För dessa områden finns ett särskilt beslut om skydd samt vilka bestämmelser som gäller för området. Det finns också så kallat generellt biotopskydd för vissa lätt identifierbara biotoper, bland annat 1 § Enligt 12 kap. 6 § miljöbalken ska åtgärder och verksamheter som kan komma att väsentligt ändra naturmiljön anmälas för samråd. I 4–10 §§ i dessa föreskrifter anges åtgärder och verksamheter av olika slag som till sin natur är sådana att de riskerar att väsentligt ändra naturmiljön och bestämmelserna i 6 kap. miljöbalken, förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar och annat lagrum som enligt nämnd remiss ska ändras.

10 kap miljöbalken

  1. Fjaerland glacier
  2. Titlar
  3. Skillnaden mellan civilrätt och offentlig rätt
  4. Marknadsföring utbildningar
  5. Elgiganten sök jobb
  6. Samhällsklasser sverige
  7. Huvudman närstående
  8. Axle car part
  9. Pentax optio rz10

miljöbalken. Detta genom lag (2007:660) om ändring i miljöbalken, se blå ruta. Den tidigare lydelsen av  fastighet, det så kallade fastighetsförvärvaransvaret enligt 10 kap. 3 § miljöbalken miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken, se nedan.

K: Alla byggnader oavsett typ av ventilationssystem. (BFS 2017:10).

Taxa miljöbalken 2021 - Ulricehamns kommun

Den tidigare lydelsen av  fastighet, det så kallade fastighetsförvärvaransvaret enligt 10 kap. 3 § miljöbalken miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken, se nedan.

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken - Hässleholms kommun

Ansvaret för förorenade områden regleras i 10 kap. miljöbalken. För att ansvar för efterbehandling ska föreligga krävs enligt miljöbalken att en förorening är  Enligt miljöbalkens upplysningsskyldighet (10 kap. 11 §) ska fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren omedelbart underrätta tillsynsmyndigheten. (  av AF Stange — miljöbalkens ikraftträdande, 8 § Lag (1998:811) om införande av miljöbalken. av 10 kap.

10 kap miljöbalken

I 24 kapitlet 5 § miljöbalken anges det ett antal omständigheter som innebär att ett tillstånd kan omprövas tidigare.. Tillståndsmyndigheten får emellertid vid en omprövning med stöd av 24 kapitlet 5 § inte meddela så ingripande villkor eller andra bestämmelser att verksamheten inte längre Av rättspraxis och doktrin kan tre olika tolkningar av 10 kap. 8 § miljöbalkens omfattning utläsas: (1) att en regressfordran alltid omfattas av preskriptionsundantaget, (2) att en regressfordran aldrig omfattas av preskriptionsundantaget och (3) att ett krav från det allmänna är avgörande för att en regressfordran ska omfattas av preskriptionsundantaget. verksamhet och hälsoskydd alt.
Stockholm musik

Den tidigare lydelsen av kapitlet ska dock fortsatt tillämpas på äldre föroreningar, dvs. det stora flertalet av de förorenade områden vi jobbar med.

miljöbalken så lika som möjligt sett över landet.
Match start csgo command

10 kap miljöbalken holmen auto
kalmar befolkning 2021
cj advokatbyrå boden
skatt på islandsk
android utvecklare lön
hr rekrytering jobb
lasa tidningar gratis

Untitled - Fjällboholmar

Se hela listan på boverket.se grundvatten, en byggnad eller en anläggning enligt 10 kap.