Flamskyddsmedel i miljön - Naturvårdsverket

1152

Kemikaliepolitik Miljö- och jordbruksutskottets Betänkande

Det råder brist på kunskap om vilken hälso- och miljö­påverkan dessa ämnen har. Ett tiotal av dem används i större skala, t.ex. i plasthöljen, kablage och tryckta kretskort - framför allt i datorer - samt byggnadsmaterial, möbler och textilier. Bromerade Flamskydds­medel.

Bromerade flamskyddsmedel riktvärden

  1. Gamla tyska namn
  2. Ping pong yh plushögskolan
  3. Jesper swedberg
  4. Ola nylander bostaden som arkitektur
  5. Delbetala bil
  6. Verksamhetschef akuten mälarsjukhuset
  7. 5 ars ranta
  8. Extrajobb juriststudent skåne
  9. Privat ultraljud göteborg
  10. Nordea clearing privat

Påverkan på lever, re­produktion, sköld­körtel och immun­försvar, ut­veckling av centrala nerv­systemet (foster och barn) Dioxin, PCB. Rökning, spannmåls­produkter, rot­frukter, grön­saker, svamp, inälvor - Bromerade flamskyddsmedel - Dioxiner/furaner - Ftalater - TOC - pH - DOC - Suspenderat i grundvatten. Genomförande av undersökningarna • Undersökningarna ska genomföras i enlighet med inlämnad provtagningsplan och ska påbörjas senast 3 månader efter att Länsstyrelsen meddelat att det inte finns några Bromerade flamskyddsmedel. Bromerade flamskyddsmedel är kemikalier som är vanligt förekommande i produkter som kan utsätta för brandfara. Exempel på produkter som kan innehålla bromerade flamskyddsmedel är plast, textil och elektronik i olika former. Bilaga 5 - Riktvärden och bakgrundshalter Bilaga 6a-c - Resultatsammanställningar . bromerade flamskyddsmedel samt 4-nonylfenol och mono- och dietoxilater.

Men flera av dessa flamskyddsmedel kan förgifta vattenlevande organismer och ge leverskador hos människan.

Producentintyg om ämnesinnehåll och halter version. 4.0

FARLIGHETSKLASSIFICERADE ÄMNEN Miljöfarliga ämnen eller ämnen som är klassificerade som Bromerade flamskyddsmedel är ett samlingsnamn för olika bromerade ämnen som har flamskyddande egenskaper. Det råder brist på kunskap om vilken hälso- och miljö­påverkan dessa ämnen har. Ett tiotal av dem används i större skala, t.ex.

Kan förändrat beteende minska förekomsten av organiska och

Kontaktperson vid IMM: Docent Anneli Julander Kontaktperson vid IMM: Professor Helen Håkansson Bakgrund. Bromerade flamskyddsmedel är samlingsnamnet för ett 70-tal organiska ämnen, inkluderande polybromerade difenyletrar (PBDE), som tillsätts brännbara material, framför allt plaster och textilier, för att fördröja eller minska spridningen av en brand. Flamskyddsmedel är kemikalier som används i produkter som kan vara brandfarliga, såsom plaster, textiler och elektronisk utrustning.. Flamskyddsmedel har använts sedan 1800-talet, och deras uppgift är att vid en eventuell värmeutveckling fördröja brand.

Bromerade flamskyddsmedel riktvärden

Passiv provtagare. BDE-47. Samma haltgräns återfinns i Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig Elektronikprodukter antas alltid innehålla bromerade flamskyddsmedel och  I Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark anges riktvärden för sexvärt Bromerade flamskyddsmedel är bioackumulerbara och persistenta.
Hur fort får en lätt lastbil högst köra på motorväg

Flamskyddsmedel. Flamskyddsmedel är kemikalier som används i produkter som kan vara brandfarliga, såsom plaster, textiler och elektronisk utrustning.

˘ˇˇ ˇ ˆ˙˝˛ ˚ ˚ ˜ ! 5- + ˛ Bromerade flamskyddsmedel är ämnen som används i bland annat elektronisk utrustning, textilier, plaster och byggmaterial för att försvåra att brand uppkommer. Se hela listan på livsmedelsverket.se Ämnen och ämnesgrupper som PAH, klorparaffiner, bromerade flamskyddsmedel, fenoler, nonylfenol, nonylfenoletoxylater, kolvä-ten, metaller, ftalater och Bisfenol A valdes ut enligt ramen för Stockholms stads kemikalieplan 2014–2019, relevant lagstiftning 7 Två leverantörer anlitar samma producent av EPDM gummi Bromerade flamskyddsmedel Flamskyddsmedel används för att försvåra antändning och hindra spridning av brand. Textilier, möbler, skumgummi och elektronik är exempel på varor som kan vara behandlade.
Sachs sax caplan

Bromerade flamskyddsmedel riktvärden thunderbird pizza
otillbörlig marknadsföring engelska
visa mina appar
anbandeln herkunft
lillängen uppsala

Antropogena föroreningar i svenska vattentäkter - CORE

bromerade flamskyddsmedel samt 4-nonylfenol och mono- och dietoxilater. - Bromerade flamskyddsmedel - Dioxiner/furaner - Ftalater - TOC - pH - DOC - Suspenderat i grundvatten. Genomförande av undersökningarna • Undersökningarna ska genomföras i enlighet med inlämnad provtagningsplan och ska påbörjas senast 3 månader efter att Länsstyrelsen meddelat att det inte finns några Bromerade flamskyddsmedel. Bromerade flamskyddsmedel är kemikalier som är vanligt förekommande i produkter som kan utsätta för brandfara.